Favicon Laura Clases Personalizadas

No ano 2004 Laura Cortizo Justo, cunha longa traxectoria dedicada ao ensino, decide envorcar toda a súa experiencia acumulada durante máis de 15 anos ofrecendo clases de apoio de forma personalizada co fin de aumentar a eficacia no rendemento escolar dos alumnos.

Así nace Laura Clases Personalizadas, un novo centro de ensino no municipio de A Pobra do Caramiñal que, a diferencia doutros moitos, distínguese sobre todo por dar unha atención persoal a cada alumno.

Laura Cortizo Justo